Udruga Sv. Veronika
47000 KARLOVAC
Andrije Štampara 3

tel.  047 431 203
mob. 098 987 0507
e-mail:
udruga.sv.veronika@gmail.comŽIRO RAČUN  Karlovačka banka HR 14 2400008 1107209797